TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT


1. JÄSENYYS
Summit Ventures Oy (myöhemmin CrossFit8000) palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä, jäseneksi pystyy liittymään täyttämällä liittymislomakkeen verkkosivuillamme. Lomakkeesta valitaan itselle sopivin jäsenyysmaksu, joko toistaiseksi voimassa oleva jäsenyys, yksittäinen kertakortti tai määräaikainen jäsenyys. Jäsenyys on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 16v. Jäseneksi pääsee maksamalla kuukausimaksun CrossFit8000:n verkkokaupassa, riippuen minkä jäsenyyden on valinnut.


Jäsenen tulee ilmoittaa CrossFit8000 nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa CrossFit8000 esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että CrossFit8000 ei ole henkilökuntaa aina paikalla. Toimii mobiilisovelluksella aukioloaikojen puitteissa. CrossFit8000 ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

​​​​​​​
2. ASIAKKUUDET
Asiakkuudet ovat toistaiseksi voimassaolevia pois lukien 10xkortit, jotka ovat voimassa 6 kuukautta, yksittäinen irtokuukausi sekä määräaikaiset sopimukset.


Kaikki jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla, irtisanominen tapahtuu lähetystymällä henkilökuntaamme. Ilmoituksessa tulee mainita irtisanomispäivä sekä syy irtisanoutumiselle. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on yksi kuukausi.


Liityttäessä maksetaan ensimmäinen yhden kuukauden jakso. Määräaikainen jäsenyyden irtisanominen kesken kauden ei ole mahdollista. Määräaikaisen jäsenyyden voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi kun määräaika tulee täyteen. Kertakortit päättyvät kertojen vähennyttyä.


3. JÄSENMAKSUT
Jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.


CrossFit8000 on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja CrossFit8000 voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.


CrossFit8000:lla on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin CrossFit8000:lla on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Mikäli asiakas ei maksa jäsenyyttään, niin crossFit8000:lla on oikeus jäädyttää kulkuoikeus ja täten estää asiakkaan käynti paikassa, kunnes asiakas maksaa jäsenyytensä.


Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


4. PINKOODI/MOBIILISOVELLUS
Pinkoodi/mobiilisovellus on henkilökohtainen. pinkoodi/mobiilisovellus on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille.

Jokaisen kuntosalikävijän tulee turvallisuussyistä kirjautua sisään kuntosalille näyttämällä pinkoodia/mobiilisovellusta lukijaan. Mikäli pinkoodia/mobiilisovellusta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.


CrossFit8000 pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja CrossFit8000 on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät CrossFit8000:n verkkosivuilta. Mikäli CrossFit8000 joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, CrossFit8000 ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.

Liittymällä CrossFit8000 jäseneksi hyväksyt sopimusehdot.